Orientering fra bestyrelsen

Kære medlemmer af Hintzehovgaard Grundejerforening

Siden generalforsamlingen i maj er der sket det at bestyrelsen har mistet vores dygtige kasserer Flemming Rasch, der afgik ved døden i juni måned. Det er et stort tab, både fagligt og menneskeligt, og vores tanker gik og går stadig til Flemmings efterladte. Æret være hans minde.

Umiddelbart efter udtrådte Behrndt Andersen af bestyrelsen, så vi er nede på det vedtægtsmæssige minimum på fire medlemmer.

Da ingen af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer kan påtage sig kassererfunktionen, har bestyrelsen besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få valgt et nyt bestyrelsesmedlem der vil påtage sig opgaven som kasserer.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted søndag d. 2. oktober 2022 kl. 14 i Dronningmølle Huset. Der vil snarest blive udsendt indkaldelse med dagsorden.

En positiv nyhed er, at foreningen har fået et nyt medlemssystem med tilhørende hjemmeside, regnskabsmodul mv. Den nye hjemmeside er www.hintzehovgaard.dk. Den gamle vil i første omgang henvise til den nye og efter et stykke tid blive taget ned.

Denne mail er sendt fra det nye system. Bestyrelsen har skiftet mailadresse til kontakt@hintzehovgaard.dk.. Man kan svare direkte på mails fra det nye system, selv om der står ”no reply” i afsenderfeltet. Svarmails vil gå til bestyrelsens nye mailadresse.

Den gamle mailadresse vil være i drift i et lille stykke tid endnu, og der sættes autosvar der henviser til den nye mailadresse.

I bestyrelsen glæder vi os til at tage det nye system i brug i fuldt omfang.

Mange venlige hilsner

Bestyrelsen