OMRÅDET

Hintzehovgaard Grundejerforening ligger i et naturskønt område i Dronningmølle på Sjællands nordkyst. 


Mod øst støder området op til Villingerødvej med indkørsel fra Sanglærkevej, som er “hovedvejen” i foreningens område, sådan at de veje, hvis ejendomme er medlemmer af foreningen, udgår fra Sanglærkevej. 


Mod vest afgrænses området af Esrum Å.


De fleste ejendomme i foreningen er sommerhuse, men der er også et mindre antal helårsboliger. 

Boldbaner

En stor del af Hintzehovgaards fællesareal består af boldbaner. Alle boldbaner er til frit brug, når man har lyst, med undtagelse af tennisbanen, hvor man skal være medlem af tennisklubben.