INFO TIL EJENDOMSMÆGLERE

Information til ejendomsmæglere

  • Ingen fremtidige omkostninger i foreningen*)
  • Ingen fællesgæld
  • Ingen fællesantenne
  • Ingen gebyrer til foreningen for at registrere ejerskifter
  • Kontingent til grundejerforening og vejkonto på i alt 1.100 kr. pr. år betales d. 1. juli via fast opkrævning eller indbetalingskort, begge fra BS.

*) dog skal der påregnes udgifter ifm. det lokale vandværks fusion med Gilleleje Vandværk pr. 1. januar 2019 (en tilslutningsafgift pr. ejendom på 12.500 kr., der betales over 10 år, dvs. med 1.250 kr. pr. år).