FÆLLESAREALET

Hintzehovgaard har et dejligt fællesareal på over 10 tønder land, fyldt med rige muligheder for rekreation.

I det smukke naturområde, der afgrænses mod vest af Esrum Å, kan man også finde tennisbane, fodboldbane og boules-bane.

Grundejerforeningen sørger for vedligeholdelse af fællesarealet og dette inkluderer løbende fældning og nyplantning.

5-årsplanen for 2019-24 kan downloades herunder:

5-årsplan for fællesarealerne 2019-24.pdf